Tin tức và ấn phẩm

Năm 2021

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Tiêu đề của tin (ngày 2/11/2021)

[Phần tóm tắt tin này có thể chèn một ảnh minh họa trên cùng và nội dung không giới hạn bên dưới]

Tóm tắt nội dung tin. (Đây là những tin được đăng trên website này và không cần xuất bản thông qua Publisher.vn như những tin bên dưới)

Xem chi tiết tại đây

11.UAH.Article.vn - Tiêu đề của bài báo của liên minh UAH.Khaitri.net

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Article.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài báo (đây là ấn phẩm của nhiều tác giả thuộc nhiều tổ chức của liên minh). Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Engineer.Article.vn - Tiêu đề của bài báo của team UAH.Engineer.vn

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Engineer.Article.vn

Tác giả: UAH.Engineer.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài báo (đây là ấn phẩm của team UAH.Engineer.vn) Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.YourName.Article.vn - Tiêu đề của bài báo của YourName.khaitri.net

Xem ấn phẩm: 11.YourName.Article.vn

Tác giả: YourName.Khaitri.net

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài báo (đây là ấn phẩm của team UAH.Engineer.vn) Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.obook.vn - Tiêu đề của online book

Xem ấn phẩm: 11.UAH.obook.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của online book. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Lesson.vn - Tiêu đề của bài giảng hoặc khóa học

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Lesson.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.opinion.vn - Tiêu đề của tham luận hoặc trưng cầu ý kiến

Xem ấn phẩm: 11.UAH.opinion.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.invitation.vn - Tiêu đề của sự kiện hoặc thiệp mời sự kiện

Xem ấn phẩm: 11.UAH.invitation.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.ostore.vn - Tiêu đề của sản phẩm hoặc dịch vụ (loại phổ thông)

Xem ấn phẩm: 11.UAH.ostore.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

Tháng 8/2021

11.UAH.TinhXao.com - Tiêu đề của sản phẩm hoặc dịch vụ (loại chất lượng cao)

Xem ấn phẩm: 11.UAH.TinhXao.com

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Prize.vn - Tiêu đề của giải thưởng

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Prize.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Promotion.vn - Tiêu đề của chương trình khuyến mãi

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Promotion.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Agreement.vn - Tiêu đề của thỏa thuận và hợp tác

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Agreement.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

11.UAH.Election.vn - Tiêu đề của chiến dịch tranh cử

Xem ấn phẩm: 11.UAH.Election.vn

Ngày xuất bản 12/02/2020

Tóm tắt nội dung của bài giảng hoặc khóa học. Xem cách đặt tên miền của ấn phẩm tại XuatBan.Khaitri.net

SỰ KIỆN ĐÃ DIỄN RA

12/10/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 2

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: tất cả thành viên Khai Trí

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/8/2022 [Offline] Giao lưu với YourName.Strategist.vn

Địa điểm offline: HN11.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: từ cấp ThuyThu.Khaitri.net trở lên

Giới thiệu về sự kiện này ...

12/8/2022 [Online] Chào mừng thành viên mới tháng 3

Google meet: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/7/2022 [Offline] Tham quan doanh nghiệp thành viên YourName.Engineer.vn

Địa điểm: HN11.Khaitri.net

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Giới thiệu về sự kiện này ...

8/5/2022 [Online] YourName.Khaitri.net bảo vệ tốt nghiệp

Địa điểm online: meet.google.com/ndh-dpag-rry

Thiệp mời: 11.invitation.vn

Thành phần tham dự: bất kỳ ai đăng ký (kể cả bên ngoài Khai Trí)

Giới thiệu về sự kiện này ...

Xem các năm/tháng trước